ویزای توریستی کانادا

برنامه ویژه درخواست ویزای توریستی کانادا(۵ساله مالتیپل انتری)

پیشنهاد استثنایی موسسه مهاجرتی حقوقی تاج برای مدتی محدود:

اخذ تضمینی ویزای توریستی کانادا

پرداخت در هنگام مراجعه متقاضی به سفارت کانادا و دریافت ویزای توریستی

تهیه دعوتنامه معتبر توسط سازمان حقوقی مهاجرتی تاج

be22421f-6876-45e0-a103-a7f5c89ec7a8-header-By TRphotos-2

این بخش شامل پیشنهاد های ویژه‌ی سازمان مهاجرتی و حقوقی تاج در رابطه با اخذ ویزای
توریستی کانادا می‌باشد. ما میتوانیم از طریق سازمان خود برای شما دعوتنامه رسمی‌ جهت بازدید از کانادا را ارسال نمأییم

ویزای ارائه شده به شما معمولا به مدت  ۵ سال با دفعات ورود نامحدود است، این ویزا به شما اجازه میدهد که وارد کانادا شوید و شرایط را بررسی‌ نمائید ، این ویزا به شما اجازه کار یا تحصیل را نمیدهد  ولی‌ در شرایط ذیل با درخواست از اداره مهاجرت قابل تغییر می‌باشد:

Best-Immigration-Consultants-1

 در صورت اخذ پذیرش تحصیلی‌ قابل تبدیل تبدیل به ویزای دانشجویی 

در صورت پیدا کردن یک شرکت که به شما پیشنهاد کار رسمی‌ با تاییدیه وزارت کار در کانادا  را بدهد،قابل تبدیل به ویزای کار 

در صورت ازدواج با یک شخص دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا،قابل تبدیل به اقامت دائم کانادا

shu-Canada-Toronto_1388944829-1440x823