ویزای شنگن

ویزای شنگن

پیشنهاد استثنایی موسسه مهاجرتی حقوقی تاج برای مدتی محدود:

اخذ تضمینی ویزای شنگن

پرداخت در هنگام مراجعه متقاضی به سفارت اروپایی و دریافت ویزای شنگن

ویزای شینگن چیست؟
ویزای شینگن سندی است که توسط مقامات مربوطه برای متقاضی سفر به کشوری که در منطقه ی شینگن قرار دارد صادر می شود. حوزه ی شینگن متشکل از ۲۶ کشور است. کشورهای عضو اتحادیه ی شینگن توافق کرده اند تا شهروندانشان به طور آزادانه در حوزه ی شینگن تردد کنند. از میان ۲۶ کشور تحت موافقتنامه شینگن ۲۲ کشور عضو اتحادیه ی اروپا و ۴ کشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا هستند. انجمن تجارت آزاد اروپا به موازات اتحادیه اقتصادی اروپا و همکاری با آن فعالیت می نماید. این اتحادیه از چهار کشور ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس تشکیل گردیده و در چهارم ژانویه ۱۹۶۰ بنیان ‌گذاری شده است. در ادامه با سفرمی همراه باشیدب در زمینه حقوق بین الملل می تواند از راه رسیدن شما را به کشور مختلف سهولت بخشد، این نکته در همین جا قابل ذکر است که گاهی اطلاعات افراد جهت مهاجرت به کشور های مختلف نه تنها کافی نیست، بلکه ممکن است شروع کار شخصی برای کشوری یا اقدامی روشی غلط باشد و ممکن است شخص را از هدفش بسیار دور کند.
photo_verybig_193830
در انتها به نکته ی پردازیم که سازمان مهاجرتی حقوقی تاج دارای ۳دفتر حقوقی فعال در انگلستان (لیدز) در فرانسه (لیون)و در  کانادا سدنی نوا اسکوشا میباشد. این موسسه فقط دارای همین ۳ شعبه می باشد
 و ادعای موسسات و شرکت های مختلف مبنی بر همکاری و یا نمایندگی با این سازمات کذب محض است.